WUHANX Search为您找到"

市场营销专业就业方向

"相关结果约1,000,000个

市场营销专业就业方向与就业前景怎么样_大学生必备网

市场营销专业就业方向与就业前景怎么样_大学生必备网2019年12月26日 - 高考填报志愿时,市场营销专业就业方向有哪些以及就业前景怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网整理的市场营销专业...www.dxsbb.com-快照
www.so.com/link?m=b2uaEtF3dqBZHmyCDHR8elAzxQyBNmxp...

市场营销专业就业方向有哪些_360问答

市场营销专业就业方向有哪些_360问答 1个回答 - 回答时间:2017年10月11日 - 26最佳答案:市场营销专业毕业后的主要择业方向是销售类的和市场类的工作。销售类前期可能会辛苦一点从一个普通的业务员开始,慢慢积累经验建立自己的客户群,业绩...wenda.so.com-快照-360搜索 更多
wenda.so.com/q/1514029898217170

市场营销专业介绍就业方向及前景分析_高三网

市场营销专业介绍就业方向及前景分析_高三网2018年8月11日 - 随着我国经济的高速发展,人才的竞争越来越激烈,市场营销专业的需求缺口却越来越大,市场营销的就业前景非常可观。市场营销专业是需求较大的专...www.gaosan.com-快照
www.so.com/link?m=bgyLqloqntVUeoN2znGCu8GBMFpG28L%...

#mohe-wenda_abstract .mh-logo{width:131px;height:32px;background-image:url('https://p1.ssl.qhimg.com/t01b1a4ad915deb9c66.png');background-size:100%;background-position:center;background-repeat:no-repeat}#mohe-wenda_abstract .mh-cont{padding:0 15px;background:linear-gradient(0deg,#f9fbff 0,#fdfdfe 100%)}#mohe-wenda_abstract .mh-title-link,#mohe-wenda_abstract .mh-title-link em{text-decoration:none}#mohe-wenda_abstract .mh-title{margin-top:20px;height:24px;line-height:24px;font-size:16px;padding-bottom:3px}#mohe-wenda_abstract .mh-answer,#mohe-wenda_abstract .mh-abstract,#mohe-wenda_abstract .mh-step-list{margin-top:12px}#mohe-wenda_abstract .mh-answer{line-height:24px;font-size:20px;font-weight:500}#mohe-wenda_abstract .mh-abstract{color:#222;line-height:25px}#mohe-wenda_abstract .mh-intro{line-height:25px;color:#333;font-size:15px;margin-bottom:10px;word-break:break-all}#mohe-wenda_abstract .mh-more,#mohe-wenda_abstract .mh-footer-cont{margin-top:10px}#mohe-wenda_abstract .mh-footer-cont{padding:10px 0;border-top:1px solid #e5e5e5}#mohe-wenda_abstract .mh-author-cont{text-decoration:none}#mohe-wenda_abstract .mh-author-text{font-size:12px;color:#555}#mohe-wenda_abstract .mh-author-icon{display:inline-block;width:14px;height:14px;background-size:100%;background-repeat:no-repeat;background-position:center;margin-right:3px;border-radius:100%;overflow:hidden;position:relative;top:3px}#mohe-wenda_abstract .mh-feedback-cont{float:right;text-decoration:none}#mohe-wenda_abstract .mh-feedback-text{font-size:12px;color:#555}#mohe-wenda_abstract .mh-feedback-icon{display:inline-block;width:16px;height:16px;background-image:url('https://p0.ssl.qhimg.com/t01e09c386405c8540e.png');background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:100%;margin-right:3px;position:relative;top:4px}#mohe-wenda_abstract .mh-video-cont{padding-top:15px}#mohe-wenda_abstract .mh-video-block{width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0;background-color:#000;filter:alpha(opacity=15);opacity:.15}#mohe-wenda_abstract .mh-video-icon{width:40px;height:40px;position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-20px,-20px);background-image:url('https://p5.ssl.qhimg.com/t012ffda2025dc93058.png');background-size:100%;background-repeat:no-repeat;background-position:center}#mohe-wenda_abstract .mh-video-timer{height:20px;line-height:20px;padding:0 6px;color:#fff;border-radius:4px;background-color:rgba(0,0,0,0.5);position:absolute;right:13px;bottom:14px}#mohe-wenda_abstract .mh-video-image{height:100%;background-repeat:no-repeat;background-size:100%;background-position:center}#mohe-wenda_abstract .mh-title-link:hover,#mohe-wenda_abstract .mh-title-link:hover em{text-decoration:underline}#mohe-wenda_abstract .mh-step-list .mh-step-item{font-size:15px;line-height:25px;padding-left:15px;position:relative;color:#222}#mohe-wenda_abstract .mh-step-list .mh-step-item-mt{margin-top:6px}#mohe-wenda_abstract .mh-more .mh-more-link{color:#666;text-decoration:none}#mohe-wenda_abstract .mh-video-cont .mh-video-inner{height:200px;border-radius:5px;overflow:hidden;background-image:url('https://p0.ssl.qhimg.com/t0164cfb5047b9214a9.png');background-size:100%;background-position:center;background-repeat:no-repeat;position:relative}#mohe-wenda_abstract .mh-step-list .mh-step-item .mh-order{width:5px;height:5px;background-color:#c6d6fb;border-radius:100%;position:absolute;top:10px;left:2px}#mohe-wenda_abstract .mh-more .mh-more-link:hover,#mohe-wenda_abstract .mh-author-cont:hover .mh-author-text,#mohe-wenda_abstract .mh-feedback-cont:hover .mh-feedback-text{text-decoration:underline} 01:46市场营销专业就业方向市场营销专业,相对来说是比较好找工作的,可以往“营”和“销”两个方向去规划,例如策划、运营、销售等。市场营销需要从基层开始,累积人脉,然后再逐渐学会管理。查看更多>找商生活反馈

#mohe-wenda_abstract .mh-logo{width:131px;height:32px;background-image:url('https://p1.ssl.qhimg.com/t01b1a4ad915deb9c66.png');background-size:100%;background-position:center;background-repeat:no-repeat}#mohe-wenda_abs
www.so.com/link?m=b%2FaWutlRJvixyiNu0aMi9SZAixBItr...

市场营销专业就业方向和前景_360问答

市场营销专业的就业方向和前景_360问答 1个回答 - 回答时间:2015年8月11日 - 93最佳答案:市场营销专业可在工商、外贸、金融、保险、证券、旅游、房地产等企事业单位从事企业营销管理、客户资源管理、网络营销管理、营销策划、营销诊断、市场...wenda.so.com-快照-360搜索 更多
wenda.so.com/q/1408318953724688

市场营销_360百科

市场营销_360百科市场营销,英文是Marketing,又称作市场学、市场行销或行销学,市场是商品经济的范畴,是一种以商品交换为内容的经济联系形式。对于企业来说,市场是营销活动的出发点和归宿。市场营销既是一种职能,又是组织为了自身及利益相关者的利益而创造、沟... 详情>>基本定义 - 研究对象 - 研究内容 - 营销特点 - 全部baike.so.com-快照-360搜索
baike.so.com/doc/5339469-5574911.html

市场营销专业就业方向_360智选

#mohe-zhixuan .cont{text-align:justify}#mohe-zhixuan .mh-img-wrap{position:relative;float:left;width:60px;height:60px;line-height:60px;margin-right:8px;text-align:center;overflow:hidden}#mohe-zhixuan .mh-img{max-wid
www.so.com/zt/zhixuan.html#/?srcg=ob&src=zhixuan&q...

市场营销专业就业方向高清在线观看_360视频

#mohe-svideo_top .list-title{font-size:14px}#mohe-svideo_top .mh-title-wrap{height:44px;overflow:hidden}#mohe-svideo_top .mh-time{color:#666;margin-top:2px}#mohe-svideo_top .mh-list{margin-left:-15px}#mohe-svi
www.so.com/link?m=b1LyFpstqVG2tVtmYpUvkw39B9NT7BO1...

市场营销专业就业方向最新版,限时免费下载!手机阅读下载鲸鱼阅读APP送书券读正版小说

#mohe-biu_aiwen_sy .mh-icon{display:inline-block;*zoom:1;*display:inline}#mohe-biu_aiwen_sy .mh-l-icon{width:16px;height:16px;margin-right:5px;background:url(http://p6.qhimg.com/d/inn/9ab2e8d5/icon.png) no-repeat;-webki
www.so.com/link?m=brsVFdte2BdX4RQP9%2FEDmXTzSqCFzw...